خرید سرور مجازی آلمان با هارد SSD

وی پی اس 256 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel Xeon E5-1540
● هارد 10 GB
● رم 256 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 512 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel Xeon E5-1540
● هارد 15 GB
● رم 512 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 768 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel Xeon E5-1540
● هارد 17 GB
● رم 768 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 1024 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel XEON D-1540
● هارد 20 GB
● رم 1024 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 1536 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel XEON D-1540
● هارد 25 GB
● رم 1536 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 2048 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel XEON D-1540
● هارد 30 GB
● رم 2048 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 3072 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel XEON D-1540
● هارد 40 GB
● رم 3072 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری

وی پی اس 4096 مگابایت ماهانه

● نوع پردازنده Intel XEON D-1540
● هارد 50 GB
● رم 4096 مگابایت
● پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
● سیستم عامل ویندوز / لینوکس / میکروتیک
● کانفیگ تمامی کانفیگ ها رایگان
● وضعیت دسترسی به روت کامل
● مجازی ساز KVM-Virtualizor
تحویل سرویس 1 ساعت تا 1 روز کاری