پلن نیم 6 موجود است

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

●بک اپ گیری ندارد

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

فضا 500 مگابایت

● پهنای باند 2 گیگ


توضیحات بیشتر

پلن 1

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

●بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

فضا 1 گیگابایت

● پهنای باند 4 گیگ

پلن 2

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

فضا 2 گیگابایت

● پهنای باند 8 گیگ

پلن 3

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

فضا 3 گیگابایت

● پهنای باند 15 گیگ

پلن 4

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

● تعداد Addon Domain 2

فضا 4 گیگابایت

● پهنای باند 30 گیگ

پلن 5

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

● تعداد Addon Domain 3

فضا 5 گیگابایت

● پهنای باند 40 گیگ

پلن 6

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

● تعداد Addon Domain 4

فضا 10 گیگابایت

● پهنای باند 70 گیگ

پلن 7

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

● تعداد Addon Domain 5

فضا 15 گیگابایت

● پهنای باند 85 گیگ

پلن 8

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner

● بک اپ گیری بصورت هفتگی

● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

● هاست پربازدید با منابع بالا

● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال

● پشتیبانی کلودلینوکس

● سازگار با انواع ربات ها

● هارد nvme

● ssl رایگان

● تعداد Addon Domain 6

فضا 20 گیگابایت

● پهنای باند 100 گیگ