_____پلن ستاره

● پلن اسپانسری

● تمام امکانات یک سرویس معمولی را شامل می شود

● جهت تهیه هاست اسپانسری تیکت ارسال کنید

● و یا با آیدی زیر در تلگرام در ارتباط باشید

● @S_javanakbot

● فضا 2 گیگابایت

______ پلن طلایی

● پلن اسپانسری

● تمام امکانات یک سرویس معمولی را شامل می شود

● جهت تهیه هاست اسپانسری تیکت ارسال کنید

● و یا با آیدی زیر در تلگرام در ارتباط باشید

● @S_javanakbot

● فضا 3 گیگابایت

● پهنای باند نامحدود