پلن مورد نظر خود را انتخاب کنید | شما در حال بازدید از سرویس های آلمان هستید

جوانک هاست | پیشرو در سرعت و امنیت

______ پلن 2 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 2 گیگابایت
● پهنای باند 8 گیگ
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین

______ پلن 3 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 3 گیگابایت
● پهنای باند 15 گیگ
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین

______ پلن 4 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 4 گیگابایت
● پهنای باند 30 گیگ
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین

______ پلن 5 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 5 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین

______ پلن 6 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 10 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین

______ پلن 7 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 15 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین

______ پلن 8 ماهانه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
فضا 20 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود
● امکانات نامحدود
عدم پشتیبانی از میدلاین